Kontakt

Poradenstvo, servis a support

Telefón: (+421) 024 4459 873
E-mail: info@tracoshop.sk

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu Tracoshop.sk je spoločnosť:

obchodné meno: TRACO SYSTEMS, a.s.
adresa: Bojnická 15, 831 04 Bratislava
identifikačné číslo: 35680458
IČ DPH: SK2020338980
bankovní spojení: ČSOB – BIC (SWIFT): CEKOSKBX
IBAN: SK9875000000000584747553
tel.: (+421) 24 4459 873
e-mail: info@tracoshop.sk

Firma TRACO SYSTEMS a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sa, vl.č.978/B